NanarBiblioteket

Nanar Biblioteket

Att bygga ett rättvist samhälle innebär att människor skapar möjligheter att växa, lära sig och lyckas på olika sätt. 

Många Malmös invånare har inte lika ekonomiska,
utbildning, hälsa och sociala möjligheter som är så kritiska för uppnå välstånd, framsteg och övergripande välbefinnande.

Tillgång till information och vägar till lärande kan vara "bra" 

och grundar sig på livslång framgång. I det 21: a århundradet är tillgången till möjligheter alltmer beroende av tillgång till 

information och tjänster på nätet, nuvarande och framväxande teknik, sociala kontakter och stöd för livslångt och självstyrt lärande.

Nanar Biblioteket bevarar och främjar tillgång till ett brett spektrum av mänsklig kunskap, erfarenhet, information och idéer i en välkomnande och stödjande miljö.

Värden:
    - Tillgänglighet, respekt och rättvisa
    - Värdering av individuella behov, erfarenheter och skillnader
    - Garantera och underlätta fri utbyte av information och idéer i ett demokratiskt samhälle, skydda den intellektuella friheten och respektera enskildas rättigheter till privatliv och val
    - Att ge utmärkta, lyhörda tjänster

I Nanar Biblioteket har vi hundratals romaner i romanen, historia, poesi, teater och kritik
En integrerad sektion för barnlitteratur på arabiska, svenska och engelska. Plus en ny och dedikerad sektion med titeln Painting and Book

Lekklubben hålls varje vardag mellan kl. 13.00 och 16.00.

Läsningsklubben hålls varje vardag mellan kl. 13.00 och 16.00 och innehåller många aktiviteter för barn, ungdomar och familjer.

För mer information, kontakta oss på:

Adress:
Ystadvägen 22, vån 4
214 30 Malmö

E-post: admin@nanar.se

Comments are closed.